RIMI je digitalni repozitorijum Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. RIMI omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i rezultatima istraživanja koja se izvode na Institutu za medicinska istraživanja.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions , Scopus i Web of Science.

Uputstvo za korisnike

Izaberite instituciju/grupu

Više