Show simple item record

Usporavaenje progresije hronične insuficijencije bubrega kaptoprilom kod pacova sa spontanom arterijskom hipertenzijom i adriamicinskom nefropatijom

dc.creatorJovanović, Dijana B.
dc.creatorJovović, Đurđica
dc.creatorVaragić, Jasmina
dc.creatorDimitrijević, Jovan
dc.creatorDragojlović, Zorica
dc.creatorĐukanović, Ljubica
dc.date.accessioned2021-04-20T12:06:54Z
dc.date.available2021-04-20T12:06:54Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0370-8179
dc.identifier.urihttp://rimi.imi.bg.ac.rs/handle/123456789/81
dc.description.abstractIn SHRs with ADR nephropathy treatment with captopril normalized systemic blood pressure, and slowed down CRF progression in their early stage. These functional changes correlate with significant slowing of glomerular and interstitial changes.en
dc.description.abstractUticaj arterijske hipertenzije na progresiju hronične insuficijencije bubrega opisan je u brojnim eksperimentalnim i kliničkim studijama. Samim tim uticaj različitih antihipertenzivnih lekova ka regulisanju pritiska krvi i usporavaju progresne hronične insuficijencije bubrega još uvek je predmet rasprava i neslaganja mnogih naučnika. Cilj ovog rada bio je da se ispita uticaj kaptoprila na kliničke, biohemijske i morfološke promene kod pacova sa spontanom arterijskom hipertenzijom i nefropatijom izazvanom adriamicinom. Šezdeset i devet ženki pacova sa spontanom arterijskom hipertenzijom (stare 24 nedelje) svrstane su u tri grupe: 1. kontrolna grupa - 12; 2. grupa s nefropatijom izazvanom adriamicinom - 27 sa spontanom arterijskom hipertenzijom koja je tretirana adriamicinom (2 mg/kg i.V. dva puta u 20 dana); 3. grupa s nefropatijom izazvanom adriamicinom - grupa S: 30 sa spontanom arterijskom hipertenzijom tretirana adriamicinom i kaptoprilom (60 mg/kg dnevno). Sistolni pritisak krvi meren je na dve nedelje, a analize seruma i urina na početku studije i u 6-oj, 12. i 18. nedele posle druge injekcije adriamicina. Životinje su žrtvovane 6-e, 12. i 18. nedelje od početka tretiranja kaptoprilom. Patomorfološke promene prikazane su semikvantitativno izračunavanjem indeksa glomerula vaskularnog indeksa, kao i indeksa fibroze intersticijuma i infiltracije, i atrofije tubula. Kaptopril je normalizovao sistemski pritisak krvi, ali nije smanjio proteinuriju kod pacova sa spontanom arterijskom hipertenzijom. Ureja i kreatinin u serumu progresivno su rasli u svim ispitivanim grupama pacova, ali brže kod pacova koji su tretirani adriamicinom. Klirens kreatinina najbrže je opadao u grupi kod pacova s nefropatijom izazvanom adriamicmom. Kaptopril smanjuje promene u glomerulima kod pacova sa spontanom arterijskom hipertenzijom i nefropatijom izazvanom adriamicinom s visokom statističkom značajnošću u 18-oj nedelji studije. Promene u intersticijumu kod pacova sa spontanom arterijskom hipertenzijom koji su tretirani adriamicinom uvećavaju ce u toku ogleda, ali statistički značajno sporije u svim nedeljama studije u grupi pacova s nefropatijom izazvanom adriamicinom (grupa C) Kaptopril nije uticao na promene u tubulima kod ovih životinja.sr
dc.publisherSrpsko lekarsko društvo, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceSrpski arhiv za celokupno lekarstvo
dc.subjectRenal failureen
dc.subjectchronicalen
dc.subjectcaptoprilen
dc.subjectadriamycin nephropathyen
dc.subjectbubregsr
dc.subjecthronična insuficijencijasr
dc.subjectpacovi sa spontanom hipertenzijomsr
dc.subjectadnamicinska nefiropatijasr
dc.titleSlowing down of chronic renal failure progression with captopril in spontaneously hypertensive rats with adriamycin nephropathyen
dc.titleUsporavaenje progresije hronične insuficijencije bubrega kaptoprilom kod pacova sa spontanom arterijskom hipertenzijom i adriamicinskom nefropatijomsr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC
dc.citation.epage80
dc.citation.issue3-4
dc.citation.other130(3-4): 73-80
dc.citation.spage73
dc.citation.volume130
dc.identifier.doi10.2298/SARH0204073J
dc.identifier.fulltexthttp://rimi.imi.bg.ac.rs/bitstream/id/605/78.pdf
dc.identifier.pmid12154518
dc.identifier.scopus2-s2.0-0036491043
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record