Show simple item record

Biological and molecular characterization of lineage III strains Toxoplasma gondii isolated in Serbia

dc.contributor.advisorĐurković-Đaković, Olgica
dc.contributor.otherSavić-Pavićević, Dušanka
dc.contributor.otherMiljković, Đorđe
dc.contributor.otherNikolić, Vera
dc.contributor.otherKlun, Ivana
dc.creatorUzelac, Aleksandra
dc.date.accessioned2022-06-08T08:34:16Z
dc.date.available2022-06-08T08:34:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rimi.imi.bg.ac.rs/handle/123456789/1233
dc.description.abstractToxoplasma gondii, protozoa iz filuma Apikompleksa, patogeni je endoparazit svih homeotermnih vrsta koji se prenosi ingestijom kontaminirane hrane i vode i uzročnik je toksoplazmoze. Na osnovu podataka o visokoj globalnoj prevalenciji i saznanju da patologija koju prouzrokuje infekcija može biti ozbiljna i kod imunokompetentne populacije, T. gondii je po značaju za javno zdravlje rangirana kao globalnom nivou na 4., a u Evropi na 2. mesto. Intenzitet patologije uslovljene specifičnim interakcijama sa imunskim ćelijama domaćina, velikim se delom zasniva na genotipu parazita, kojih ima preko 300 u globalnoj cirkulaciji. Iako su mnogi geni markeri virulencije identifikovani, fenotip virulenije je teško utvrditi isključivo genetikom, te se istraživanja fokusiraju na mehanizame virulencije. U ovom radu je ispitana virulencija četiri različita varijantna genotipa T. gondii loze III koja čini 25,3% populacione strukture T. gondii u Srbiji, na in vivo modelu Swiss Webster miševa, dok su mehanizmi ispitani in vitro u VERO ćelijama i kroz ekspresiju gena u mozgu i slezini u ranoj i kasnoj infekciji.Utvrđeno je da su genotipovi EQ40 I K1 intermedijarno virulentni dok su EQ39 (ToxoDB#54) iG13 nisko virulentni. Pokazano je da su mehanizmi virulencije stopa proliferacije i litičkikapacitet, koji su posledica više metaboličke aktivnosti, pokazane kroz povišenu ekspresijuENO2. Ovi mehanizmi uslovljavaju intenzivan proinflamatorni odgovor koji je u ranoj infekciji evidentan kroz povišen nivo IL-12p40 i IFN-γ mRNK u mozgu i slezini. Uprkos različitim karakteristikama imunskog odgovora na genotipove intermedijarne i niske virulencije,imunizovani miševi preživljavaju re-infekciju RH (ToxoDB#10) sojem, što ukazuje na to da kvalitet imunskog odgovora ne zavisi od virulencije genotipa.sr
dc.description.abstractToxoplasma gondii, the etiological agent of toxoplasmosis, is a food and waterborne Apicomplexan protozoan endoparasite of homeothermic species transmissible by ingestion. Dueto a high global prevalence and the fact that infection can cause serious pathology in the immunocompetent individuals, T. gondii was ranked globally as the 4th and in Europe as the 2nd parasite of significance to public health. The severity of the pathology, which follows from specific interactions of the parasite with immune cells, depends on the parasite’s genotype, over 300 of which circulate globally. While many virulence conferring genes have been identified, the virulence phenotype is difficult to predict by genetics alone, thus the focus is on discovering the underlying mechanisms. In this study, the virulence of four distinct lineage III variant genotypes, which constitute 25% of the population structure of T. gondii in Serbia, has been determined by cumulative mortality of Swiss Webster mice, while mechanisms were analyzed using VERO cells and through gene expression in the brain and the spleen in early and late infection.Genotypes EQ40 and K1 were found to be of intermediate, while EQ39 (ToxoDB#54) and G13were of low virulence. Virulence mechanisms included high proliferation rate and lytic capacity, supported by enhanced metabolic activity, evident in sustained higher ENO2 expression. This results in an intense proinflammatory response in early infection, characterized by high levels of expression of IL-12p40 and IFN-γ mRNA in the brain and spleen. However, despite distinct characteristics of the immune response to genotypes of different virulence, immunized mice survived RH (ToxoDB#10) challenge, which implies that the quality of the immune response is independent of virulence.en
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Biološki fakultetsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectToxoplasma gondii, parazit, virulencija, genotip, imunski odgovor, domaćin,mortalitet, inflamacija, loza, populaciona strukturasr
dc.subjectToxoplasma gondii, parasite, virulence, genotype, immune response, host, mortalityinflammation, lineage, population structureen
dc.titleBiološka i molekularna karakterizacija sojeva loze III Toxoplasma gondii izolovanih u Srbijisr
dc.title.alternativeBiological and molecular characterization of lineage III strains Toxoplasma gondii isolated in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://rimi.imi.bg.ac.rs/bitstream/id/2735/Izvestaj_Komisije_12193.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://rimi.imi.bg.ac.rs/bitstream/id/2734/Disertacija_12193.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rimi_1233
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record